ZRUŠENIE SÚŤAŽÍ

  • 26. marca 2020
  • Oznam
  • 404 Views

Aktualizácia informácií – rozhodnutie SsFZ

 

Dnes 26. marca 2020 vyšlo rozhodnutie Stredoslovenského Futbalového Zväzu o zrušení všetkých súťaží. Toto rozhodnutie sa samozrejme týka aj nášho klubu MŠK FOMAT Martin.

 

Vyhlásenie zo dňa 26.3.2020 (zdroj: www.ssfz.sk):

„Mimoriadna situácia na Slovensku a jej vývoj v ďalšom období neumožňuje pokračovať v programe majstrovských súťaží Stredoslovenského futbalového zväzu. Na základe Vyhlásenia… predsedov regionálnych futbalových zväzov (viď ďalej), ale aj po konzultácii so SFZ a predsedami našich ObFZ – Výkonný výbor SsFZ formou hlasovania per rollam prijal jednomyseľne nasledovné rozhodnutia:

  1. Rušia sa všetky súťaže SsFZ (dospelí, dorast, žiaci) jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020
  2. Výsledky všetkých doteraz odohraných regionálnych súťaží roč.2019/2020 sa anulujú
  3. Z terajších regionálnych súťaží pre nasledujúci roč.2020/2021 nikto nepostúpi ani nezostúpi Novodobá história futbalu podobné opatrenia nepamätá. Žiaľ šport číslo jedna v týchto neľahkých časoch musí ísť bokom, v záujme zdravia a života.
VYHLÁSENIE
O ANULOVANÍ REGIONÁLNYCH FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ SÚŤAŽNÉHO ROČ. 2019/2020 NA SLOVENSKU.
Na základe rozhodnutí najvyšších orgánov SR a mimoriadnej situácie v našej krajine, spôsobenej koronavírusom, vydávajú predsedovia regionálnych futbalových zväzov nasledovné vyhlásenie:
a) Zrušíme všetky regionálne súťaže dospelých, dorastu, žiakov a prípraviek jarnej časti súť.roč. 2019/2020 a vyzývame ObFZ, aby konali rovnako.
b) Následne anulujeme výsledky všetkých doteraz odohratých regionálnych súťaží roč. 2019/2020
c) Pre prípravu súť.roč. 2020/2021 platí zásada, že z aktuálnych regionálnych súťaží nikto nepostupuje ani nezostupuje
d) Usporiadanie budúceho súť. roč. 2020/2021 bude v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu, pri dodržaní vyššie uvádzaných zásad (a,b,c)
Zdôvodnenie Podľa odborníkov, bude doterajší nepriaznivý stav na Slovensku trvať dlhšie ako sa predpokladalo. Deň D – keď sa život dostane do normálu, sa vzďaľuje. Keďže jedným z najdôležitejších opatrení v boji s nákazou je aj obmedzenie osobných a skupinových kontaktov, v našej nespočetnej futbalovej rodine sú vyššie uvedené opatrenia nevyhnutnosťou. Asi sme všetci s úľavou prijali rozhodnutie UEFA posunúť barážové stretnutia na neskorší termín, samotné ME (budú sa konať v 12 mestách) o rok. Súčasná európska generácia čelí najväčšej povojnovej kríze. UEFA + všetky asociácie prejavili zodpovednosť, jednotu, solidaritu a v boji s doterajším neduhom sa stalo ich ústrednou prioritou – ZDRAVIE PRED FUTBALOM. Keď sa UEFA rozhodla ku tak závažnému kroku, chceme aj my predstavitelia amatérskeho futbalu deklarovať jednotu a zodpovednosť realizovaním uvedeného vyhlásenia. Máme za to, že neexistuje iné riešenie. Vírus rozhoduje o živote a smrti. Je našou povinnosťou popri už existujúcich opatreniach, zrejme tiež budúcich, pomáhať aj zdravotníkom – chrániť zdravie a životy všetkých účastníkov našich súťaží.
Sme rozhodnutí zmierniť dopad koronavírusu, možno aj v prospech futbalu v budúcnosti, najmä keď deň D je v nedohľadne.
Navyše:
1. Súťaže RFZ a ObFZ hrajú prevažne pracujúci amatéri, chlapci a dievčatá navštevujúci školy. Je nemysliteľné zúžiť jarné súťaže do jedného – dvoch mesiacov formou „anglických týždňov“.
2. Súťažný poriadok SFZ (SP) čl.7/6 nám umožňuje citujeme: „Riadiaci zväz je oprávnený zakázať organizovanie stretnutia s odôvodnením“:
3. SP čl.9/1 citujeme: „Majstrovská súťaž sa hrá dvojkolovo systémom jar – jeseň“. Toto nebude možné dodržať, preto anulovanie doterajších výsledkov.
4. Mimoriadna situácia bude mať značne negatívny dopad na ekonomiku, služby,…,školy budú doháňať zameškané. Nebude priestor na nahustené súťaže – tréningy, ak by aj deň D podľa optimistického variantu nastal v júni.
5. V prípade postupov a zostupov musí existovať rovnosť šancí. Keďže odvetná časť jarných súťaží bude zrušená, nie je možnosť dodržať túto zásadu – preto žiaden postup ani zostup na všetkých úrovniach amatérskeho futbalu v roč. 2019/2020
Futbalový ročník 2019/2020 bude mimoriadny – taký história dlho nepamätá. No veríme, že navrhované opatrenia sa v tejto neľahkej dobe stretnú s pochopením širokej športovej verejnosti v záujme futbalu predovšetkým pomôcť, nie mu škodiť.
K podobnému kroku vyzývame aj SFZ, aby uvažoval o zrušení všetkých ním riadených súťaží jarnej časti roč. 2019/2020 a prijal podobné opatrenia.
Juraj Jánošík, Ladislav Gádoši, Jozef Paršo, Richard Havrilla, predseda BFZ predseda ZsFZ predseda SsFZ predseda VsFZ.“

 

 

Zároveň chceme informovať aj o pripravovaných domácich turnajoch pre pripravkárske ročníky – FOMAT CUP-U10 (naplánovaný na 6.júna 2020) a takisto IFTM – Memoriál Jaroslava Tarabu 2020-U11 (naplánovaný na 27.júna 2020). Ubezpečujeme vás, že na prípravách oboch turnajov neustále pracujeme, a momentálne neplánujeme, vzhľadom na aktuálnu situáciu, turnaje presunúť na neskoršie termíny, či dokonca zrušiť. V prípade, ak by sme boli nútený termíny turnajov presunúť, či v krajnom prípade turnaje zrušiť, budeme o tom všetkých nahlásených účastníkov urgentne informovať, a budeme o tom informovať aj na našej webovej stránke a FB.

Prajeme veľa zdravia.

Aj my vo FOMATe ostávame doma, používame rúška či respirátory vždy keď musíme vyjsť von, často si umývame a dezinfikujeme ruky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *