RODIČOVSKÉ PRÍSPEVKY

RODIČOVSKÉ PRÍSPEVKY

 

Aj vďaka vašim Rodičovským príspevkom môžu absolvovať deti v našom klube kvalitné tréningové procesy a v neposlednom rade výrazne finančne pomáhajú k fungovaniu klubu. Za čo sa Vám, milí rodičia chceme srdečne poďakovať. Výška príspevku bola, je a bude v najnižšej možnej hodnote, aby aspoň z časti pokryla potrebné výdavky klubu, ale aby príliš nezaťažovala rodinný rozpočet. Preto aj v určitých prípadoch ponúkame možnosť zľavy pre výšku Rodičovského príspevku.

Nižšie nájdete smernicu na sezónu 2021/2022 o mesačných rodičovských príspevkoch a aj žiadosť o zníženie príspevku vo formátoch .PDF a .DOCX (Word).