U18 – Starší dorast

Horný rad z ľava: ADAM KRŠKA, SAMUEL LAMOŠ, ADAM MARČIČIAK, ANDREJ LOVÁS, TIMOTEJ KALNICKÝ, ADRIÁN ČEMAN, DAMIÁN RAFAEL HANEK, PETER FEKIAČ, ADRIÁN TYRŠEL
Dolný rad z ľava: BRANISLAV ADÁMEK, MARTIN MLYNČEK, MAREK LOJA, MAREK ŠÍPKA – TRÉNER, MARIÁN ŠUPEJ – TRÉNER BRANKÁROV, OLIVER SMIK, SAMUEL STANÍK, ADRIÁN PAULÍNY