Kontakty

MŠK FOMAT Martin, o.z.
ZŠ Hurbanova 27
036 01 Martin
IČO: 35 660 775
DIČ: 2020605213
e-mail: fomat@fomat.sk

Bankové spojenie pre rodičovské mesačné príspevky:

FIO Banka, a.s.

IBAN: SK19 8330 0000 0029 0166 7936

Bankové spojenie klubu MŠK FOMAT Martin:

Tatra Banka, a.s.

IBAN: SK9111000000002948038483

BIC: TATRSKBX

Sociálne siete:

Výkonný výbor klubu:

DELTON Gregory Predseda výkonného výboru
HANEK Michal Športový riaditeľ klubu
TURČINA Marián Hlavný koordinátor žiakov
GLEJTEK Andrej Hlavný koordinátor prípraviek