Projekty

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Zmluva o sponzorstve

Šport Park Turiec – Pltníky

Výzva – nákup športového vybavenia 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk