ŠPORT PARK TURIEC – PLTNÍKY

Na tomto mieste by sme chceli pravidelne informovať širokú futbalovú verejnosť o postupe realizácie projektu ŠPORT PARK TURIEC v lokalite Pltníky.

15. Októbra 2018

V I. etape výstavby sa plánuje postavenie futbalového ihriska s umelou trávou, ktorého súčasťou bude osvetlenie, závlaha, tribúny, priestory šatní pre hráčov, rozhodcov a sociálnych zariadení. Nevyhnutnosťou je vybudovanie prístupových komunikácií a parkovísk. Inžinierske siete budú kapacitne pripravené na cieľový stav celého areálu.

Súčasťou prvej etapy bude korčuliarsky ( bežecký )  okruh s asfaltovým povrchom s dĺžkou cca 1000 m.

Momentálny stav: Projektová dokumentácia je pripravená na vydanie územného rozhodnutia a následne stavebného povolenia. Po získaní stavebného povolenia sa bude môcť začať s výstavbou pravdepodobne začiatkom budúceho roka.

Termín ukončenia výstavby bol stanovený na koniec roka 2019.

Situácia širších vzťahov – Pltníky

Zdroj:  Ing. Ivan Bučko – podpredseda správnej rady MŠK FOMAT Martin

Projektová vizualizácia

Futbalové ihrisko
Šport Park Turiec
Pltníky