NADÁCIA SFZ

  • 26. augusta 2020
  • Action
  • 884 Views

Projekt Pomôžme Spoločne

V rámci projektu Pomôžme Spoločne bolo včera odovzdané materiálne vybavenie trom hráčom nášho klubu. Nadácia SFZ poskytla futbalovú výstroj v celkovej hodnote 200 EUR a 100 EUR pre futbalovú činnosť pre každého z nich. Avšak Nadácia SFZ má pri výbere hráčov, ktorým chce pomôcť isté pravidlá, no najmä chce podporovať talenty, chlapcov a dievčatá, ktoré sa zúčastňujú regionálnych výberov v mládežníckych kategóriách. Talenty v našom klube, ktoré si určite takúto pomoc zaslúžia, sú Nikola Pajúnková, René Štrkáč a Markus Lacko. Vybavenie hráčom odovzdali: za Nadáciu SFZ Miroslava Rojková a šéftréner prípraviek MŠK FOMAT Martin Rastislav Fúčela.

 

Projekt Pomôžme spolu

Futbalová rodina a jej rozvoj je jednou z priorít Slovenského futbalového zväzu. Vďaka Nadácii Slovenského futbalového zväzu (Nadácia SFZ) sa snažíme o možnosť dať šancu futbalistom a futbalistkám zo sociálne znevýhodnených pomerov.

Jednou z hlavných a pravidelných aktivít, ktorým sa nadácia chce venovať, je určená na podporu talentovaných chlapcov a dievčat, ktorí sa pravidelne zúčastňujú regionálnych výberov vo všetkých mládežníckych kategóriách. Materiálne a technické zabezpečenie futbalistu/ futbalistky je častokrát pre rodiny s deťmi veľkou záťažou a neraz sa stane, že je to hlavný dôvod, prečo deti nemôžu plnohodnotne rozvíjať svoj potenciál a spoločnosť tak prichádza o mladé talenty a eventuálnych reprezentantov. Preto by sme radi našim talentom pomohli a zabezpečili im plnohodnotné podmienky v podobe futbalovej výstroje na ich športový rozvoj a futbalový rast. Častokrát tento údel ostáva len na samotné kluby, prípadne pomoc iných rodín, ktoré im zapožičiavajú športovú výstroj, zbavujú povinnosti hradiť členské poplatky a podobným spôsobom sa snažia uľahčiť náročnú situáciu.

Účelom nadácie je:

  • rozvíjať morálnu a výkonnostnú úroveň telovýchovy na Slovensku spočívajúcej najmä v metodickej, materiálnej a výchovnej oblasti a prispievať tak k výchove futbalovej mládeže a celej širokej základne futbalu,
  • zvyšovať význam reprezentácie Slovenska vo všetkých kategóriách;
  • prispievať k lepšiemu využitiu kapacity športovísk a štadiónov mládežou a športovcami a za tým účelom prispieť k rekonštrukcii existujúcich štadiónov a zabezpečovať výstavbu Národného futbalového štadióna na Slovensku,
  • rozvíjať ochranu práv športovcov, detí a športovej mládeže,
  • materiálna a finančná podpora fyzických osôb – bývalých i súčasných hráčov futbalu a funkcionárov SFZ, ktorí sa nie z vlastnej viny ocitli v tiesni, najmä po stránke zdravotnej.

Zdroj: webová stránka SFZ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *