KONFERENCIA

 • 19. marca 2023
 • Oznam
 • 587 Views

Volebná konferencia 2023

 

Vo štvrtok 16. marca 2023 prebehla v priestoroch ZŠ s MŠ Hurbanova Martin volebná konferencia, ktorej sa zúčastnili pozvaní rodičia hráčov a hráčok mládeže MŠK FOMAT Martin, delegáti konferencie, členovia správnej rady, tréneri klubu, a hostia. Na konferenciu boli ako hostia pozvaní víceprimátori mesta Martin – páni Stanislav Tomka a Adam Žilák, predsedníčka športovej komisie mesta Martin – pani Lucia Klocová, riaditeľka ZŠ s MŠ Hurbanova – pani Renáta Mračková, a predseda mestskej časti Košúty – Mgr. Jozef Petráš.

Tohtoročná volebná konferencia mala vo svojom programe témy, v ktorých sa prednášala Správa o činnosti MŠK FOMAT Martin za roky 2019 – 2022, ďalej sa  predstavil Projekt rozvoja futbalu MŠK FOMAT Martin, a teda vízie a plány do budúcna, čo sa mládeže a mužského družstva týka, pokračovanie projektu Šport-Park Pltníky, a neposlednom rade mala za bod Voľbu členov do správnej rady.

Volebnej udalosti predchádzalo poďakovanie a ocenenie za dlhoročnú prácu v martinskom futbalovom klube bývalému riaditeľovi ZŠ s MŠ Hurbanova, jednému zo zakladateľov klubu MŠK FOMAT Martin a predsedovi Výkonného výboru klubu MŠK FOMAT Martin, pánovi Pavlovi CHovaňákovi, ktorému bola ponúknutá funkcia čestného člena správnej rady MŠK FOMAT Martin.

 

Následovala voľba členov správnej rady, kde nastali, oproti ostatnému volebnému obdobiu zmeny. Navrhovaní kandidáti do správnej rady:

 1. Bučko Ivan
 2. Budz Vladimír
 3. Burger Boris
 4. Delton Gregory
 5. Peržeľ Peter
 6. Žilák Adam
 7. Romančík Andrej
 8. Vlček Tomáš
 9. Janza Martin
 10. Jurošek Peter

Všetci navrhovaní kandidáti boli na pozície členov správnej rady úspešne zvolení, k čomu im srdečne gratulujeme.

Môžme len konštatovať, že tohtoročná konferencia v nás zanechala pocit nádeje, že aj v najbližšom niekoľkoročnom období budú ľudia okolo futbalu v našom meste robiť maximum pre jeho nielen udržanie, ale aj napredovanie.

 

Za účasť na tohtoročnej konferencii by sme sa vám chceli v mene MŠK FOMAT Martin srdečne poďakovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *