Konferencia o.z. MŠK FOMAT Martin

  • 29. marca 2019
  • Oznam
  • 1086 Views

 

 

Na deň 27.3.2019 (streda) o 16:30 bola zvolaná konferencia občianskeho združenia MŠK FOMAT Martin. Tejto konferencie sa zúčastnili delegované osoby z radov trénerov a funkcionárov klubu, členovia správnej rady, členovia dozornej rady, dvaja rodičia z každého ročníka mládeže, hráči A-mužstva, a pozvaní hostia ako poslanci za mestskú časť Košúty, Mgr. Eva Kralovancová a Bc. Tibor Adamko. Pozvanie prijal aj primátor mesta Martin, prof. MUDr. Ján Danko CSc.

Konferencia sa uskutočnila v jedálni ZŠ s MŠ Hurbanová, a bola zvolaná podľa stanov občianskeho združenia. Konferenciu viedol Ing. Boris Burger podľa vopred pripraveného a na konferencii schváleného programu.

Po oficiálnom otvorení konferencie a jednohlasnom schválení programu sa volili jednotlivé komisie. Ďalej bolo prednesené vyhodnotenie uznesenia z poslednej uskutočnenej konferencie, a neskôr sa prednášala správa mandátovej komisie. V ďalšom bode bola prednesená správa o činnosti o.z. za rok 2018.

Páni Gregory Delton a Matej Nosek predstavili projekt ďalšieho rozvoja futbalu v meste Martin, resp. projekt Pltníky, ktorý podľa ich slov stojí už len na niekoľkých podpisoch či schváleniach poslancov mesta Martin. No sami sa vyjadrovali k tejto téme pozitívne a zdá sa, že všetko je na dobrej ceste.

Správu o hospodárení občianskeho združenia a návrh rozpočtu na rok 2019 prenášal Mgr. Pavol Chvaňák, PhD.

Po správach o činnosti dozornej rady a správach volebnej komisie prišli na rad voľby správnej a dozornej rady. Tu boli zvolení všetci navrhovaní, a to v tomto zložení: Ing. Bučko Ivan, Ing. Budz Vladimír, Ing. Burger Boris, pán Delton David Gregory, Mgr. Chvaňák Pavol, PhD., Ing. Smik Marián, Ing. Sobek Jozef a pán Vaňko Ľubomír.

V diskusií sa najskôr vyjadril pán Chovaňák, ktorý sa poďakoval všetkým trénerom, sponzorom, rodičom. Spomenul aj projekt Pltníky a zároveň aj potrebu urgentnej výmeny umelej trávy ihriska na ulici Hurbanova. Do diskusie sa zapojil aj pán primátor Danko, ktorý vyjadril obdiv nad prácou všetkých ľudí okolo FOMATu a v Martinskom športe všeobecne. Prisľúbil podporu pri realizovaní projektu športový park Pltníky zo strany mesta Martin a podporu pre klub MŠK FOMAT Martin aj do budúcnosti.

Posledné dva body konferencie boli návrh na uznesenie a záver.

My vo FOMATe veríme, že podmienky a najmä tie športové, sa v našom peknom meste v srdci Turca konečne zlepšia. Veď Martinčania si to zaslúžia.

 

Text a Foto Mondočko Michal

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *