2 PERCENTÁ

  • 14. februára 2022
  • Oznam
  • 329 Views

Venujte 2% z Vašich daní pre mladých Fomaťákov

 

Vážení partneri,

niekedy k tomu, aby sme mohli pomôcť stačí naozaj málo,
niekedy môže ísť len o 2 minúty nášho času,
niekedy stačia práve 2% z našich daní.

Tak ako každý rok, aj teraz máte možnosť poukázať 2% z vašich daní pre mládežníckych futbalistov a futbalistiek nášho klubu.

Podporou vášho podielu z dane z príjmov (2%) nám umožníte aj naďalej vytvárať a zlepšovať podmienky vo Fomate pre rozvoj mladých športovcov v Turci.

Budeme Vám veľmi vďační, ak aj tento rok prispejete touto formou k dosahovaniu úspešných športových výsledkov, cieľov a ďalších výziev našich tímov prípraviek, žiakov/žiačok  a dorastencov/dorasteniek.

Nenechajte svoje 2% z vašej dane „prepadnúť“ v prospech štátu a podporte podmienky pre športovanie detí a mládeže!

 

V mene celého klubu MŠK FOMAT Martin Vám vopred ďakujeme!

S úctou,

 

Gregory Delton
predseda výkonného výboru
MŠK FOMAT Martin

 

 

Ako na to?
Prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť do kancelárii klubu na Hurbanovej 27 (od škôlky) spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom MŠK FOMAT Martin doručí na daňový úrad, prípadne obe vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne.

 

POSTUP POUKÁZANIA 2%  DANE  Z PRÍJMOV:

Zamestnanec:

Je potrebné požiadať svojho zamestnávateľa aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ za rok 2021.

  1. Z tohto potvrdenia zistíte výšku Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2021 a z nej je možné vypočítať sumu max. 2%, ktoré môžete poukázať Mestskému športovému klubu FOMAT Martin.
  2. V prípade, že ste odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať sumu až do výšky 3%.
  3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, ktoré si môžete klikom na názov dokumentu, alebo ho nájdete nižšie na tejto stránke, ako „pdf“ dokument aj s pred vyplnenými údajmi MŠK FOMAT Martin.
  4. „Potvrdenie o zaplatení dane“ „Vyhlásenie o poukázaní“, prípadne aj potvrdenie, že ste v roku 2021 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín, je potrebné doručiť do kancelárii klubu na Hurbanovej 27 (od škôlky) alebo osobne na daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.4.2022.

Fyzická osoba:

1.Je potrebné si vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane (resp. 3% v prípade odpracovania minimálne 40 hodín ako dobrovoľník – je nutné k tomu priložiť potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali)

2.V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (resp. 3%) z dane v prospech prijímateľa nasledovne:

– v daňovom priznaní typu A (strana 5 – VIII. oddiel)

– v daňovom priznaní typu B (strana 11 – XII. oddiel)

Obchodné meno (názov): Mestský športový klub FOMAT Martin

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 35660775

Sídlo: Hurbanova 27, 036 01 Martin.

3.Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote daňového priznania na príslušný daňový úrad.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *