U7 – Prípravka

Horný rad z ľava:

Stredný rad z ľava:

Dolný rad z ľava: