Kontakty

MŠK FOMAT Martin, o.z.
ZŠ Hurbanova 27
036 01 Martin
IČO: 35 660 775
DIČ: 2020605213
e-mail: fomat@fomat.sk

Bankové spojenie pre rodičovské mesačné príspevky: FIO Banka, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK19 8330 0000 0029 0166 7936

Bankové spojenie klubu MŠK FOMAT Martin: UNICREDIT Bank, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK87 1111 0000 0066 0553 5005

Sociálne siete:

Výkonný výbor klubu:

pán DELTON Gregory Predseda výkonného výboru

gregory@francesca.sk

Hurbanova 27, 03601 Martin

Mgr. NOSEK Matej Generálny manažér

nosek@fomat.sk

Hurbanova 27, 03601 Martin

(+421) 918 226 679

pán TURČINA Marián Športový riaditeľ mládeže

fomat@fomat.sk

Hurbanova 27, 03601 Martin

(+421) 905 896 614