2 percentá

Vážení priatelia, rodičia, partneri a sponzori Mestského športového klubu FOMAT Martin!

Aj Vaše dve percentá z dane z príjmov môžu pomôcť ku zlepšeniu činnosti klubu a vytváraniu čo najideálnejších podmienok pre naše deti a mládež počas celého roka.

Z tohto dôvodu si Vás znova po roku dovoľujeme osloviť a požiadať o spoluprácu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane z príjmov.

Pomôžte našim deťom a mládežníkom pocítiť silu, radosť, úspech!

Ďakujeme!

 

Postup poukázania 2% z dane z príjmov:

Zamestnanec

  1. Je potrebné požiadať svojho zamestnávateľa aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ za rok 2018.
  2. Z tohto potvrdenia zistíte výšku Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2018 a z nej je možné vypočítať sumu max. 2%  (musí to byť najmenej 3 EUR), ktoré môžete poukázať Mestskému športovému klubu FOMAT Martin.
  3. V prípade, že ste odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať sumu až do výšky 3% (opäť minimálne 3 EUR)
  4. Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, ktoré si môžete stiahnuť nižšie z tejto stránky, ako editovateľné pdf aj s pred vyplnenými údajmi MŠK FOMAT Martin.
  5. „Potvrdenie o zaplatení dane“ a „Vyhlásenie o poukázaní“, prípadne aj potvrdenie, že ste v roku 2018 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín, je potrebné doručiť na daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.4.2019. Adresu si môžete zistiť prostredníctvom linku: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

Fyzická osoba

  1. Je potrebné si vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane (resp. 3% v prípade odpracovania minimálne 40 hodín ako dobrovoľník – je nutné k tomu priložiť potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali)
  2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (resp. 3%) z dane v prospech prijímateľa nasledovne:

– v daňovom priznaní typu A (strana 5 – VIII. oddiel)

– v daňovom priznaní typu B (strana 11 – XII. oddiel) 

Obchodné meno (názov): Mestský športový klub FOMAT Martin

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 35660775

Sídlo: Hurbanova 27, 036 01 Martin

  1. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote daňového priznania (do 31.3.2019, v prípade odkladu najneskôr do 30.6. resp. 30.9.2019) na príslušný daňový úrad.